>particulier
>woningcorporatie
>intermediair
>geldverstrekker
>makelaar
>werkgebied

 

Als particulier kunt u om verschillende redenen een taxatierapport nodig hebben, hierbij kunt u denken aan:

Hypotheekaanvraag
Verkoop eigen woning
Verbouwing
Aankoop woning
Erfbelasting
Boedeldeling bij scheiding

 

Hypotheekaanvraag
Of het nou voor de NHG of een niet NHG hypotheek betreft in beide gevallen wordt er bij de financiering een taxatie verlangt welke de geldverstrekker inzicht geeft in de waarde van de woning.

De geldverstrekker kan uiteraard niet 1 op 1 uitgaan dat de prijs waar een woning voor gekocht is ook een goed beeld geeft van de werkelijke waarde van de woning. U ontvangt van Het Taxatiehuis West Brabant een keurige rapportage welke door het NWWI gevalideerd is.

De diverse geldverstrekkers hanteren een verschillend selectiebeleid welke taxateur de taxatie mag uitvoeren. Om u een globaal idee te geven of wij de taxatie kunnen uitvoeren hebben we hier het beleid van de diverse geldverstrekkers voor u op kaart gezet.

Terug naar boven

 

Verkoop eigen woning
U wilt u woning verkopen, nodigt hiervoor makelaars uit welke u een waardeindicatie geven wat het op kan leveren bij verkoop. De waarden van de diverse makelaars liggen echter behoorlijk uit elkaar. Een echt objectief beeld geeft de taxatie door een onafhankelijk taxateur welke niet werkzaam is als makelaar en derhalve ook geen verdere belangen heeft bij de afgegeven waarde. Het Taxatiehuis West Brabant kan u desgewenst voorzien van een gevalideerd rapport.

Terug naar boven

 

Verbouwing
Als u een hypotheek nodig heeft voor een verbouwing van uw woning , wil de bank weten of het bedrag dat u investeert ook uiteindelijk resulteert in een hogere waarde. De taxateur kan aan de hand van uw voorgenomen verbouwingsplannen de waarde van uw woning vaststellen na de verbouwing.

Terug naar boven

 

Aankoop woning
U woont in een huurwoning, welke door de stichting aan u is aangeboden. Voordat u akkoord gaat met de koopsom wilt u zeker weten of de woningstichting wel de juiste prijs vraagt.

U heeft een huis op het oog maar wil zeker weten of dit huis wel waard is wat de verkoper er voor vraagt. Enige ondersteuning in het traject ziet u wel zitten, maar wil toch niet alles aan een aankoopmakelaar overlaten.

Het Taxatiehuis West Brabant kan u op elk moment in het aankoopproces helpen en begeleiden op de door u gewenste wijze.

Terug naar boven

 

Erfbelasting (voorheen Successierechten)
Bij een nalatenschap dient u erfbelasting te betalen over de waarde van de zaken welke in de te verdelen boedel vallen. Voor wat betreft onroerende zaken (in veel gevallen woningen) ligt de WOZ waarde hieraan ten grondslag. Deze WOZ waarde zou een goed beeld moeten geven van de werkelijke marktwaarde van de woning.

Het Taxatiehuis West Brabant heeft met succes bijgedragen aan het bezwaar maken tegen een foutief vastgestelde WOZ waarde i.v.m. erfbelasting. Gevolg is dat onze cliënten niet teveel erfbelasting hebben betaald over de door hun in eigendom verkregen woning.

Terug naar boven

 

Boedeldeling bij scheiding
Bij het scheiden dienen de eigendommen verdeeld te worden. In voorkomende gevallen is de waarde van de eigen woning vaak een discussiepunt. Of een van de (ex-)partners in de huidige woning kan blijven wonen hangt samen van een aantal factoren. De waarde van de woning is daar een van. 

Het Taxatiehuis West Brabant draagt zorg voor het vaststellen van de juiste waarde voor de verdeling. Daar kunt u op vertrouwen.

Terug naar boven