Het Taxatiehuis is lid van de branchevereniging VBO Makelaar, ingeschreven in het SCVM register en aangesloten bij het validatieinstituut NWWI. De combinatie van deze instituten borgt de kwaliteit welke wij willen leveren.

 

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Zo stond VBO Makelaar o.a. aan de basis van de drie-dagen-bedenktijd regeling.

 

SCVM
De Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs werd op 18 september 2001 opgericht. Door inschrijving van gecertificeerde makelaars en taxateurs in een gezamenlijk register maakt het voor zowel de consument als de geldverstrekkende instanties eenvoudig te controleren welke makelaars en taxateurs aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. De inschrijving in het SCVM register heeft een geldigheid van 5 jaar. De makelaar/taxateur kan na 5 jaar in aanmerking komen voor her-certificering. Voorwaarde hiervoor is deelname aan Permanente Educatie bijeenkomsten. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur.

 

NWWI

Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wij voldoen aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gevalideerd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren taxateurs. Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.