Het Energielabel voor woningen.

Per 1 januari 2013 is het zover! Notarissen zijn vanaf die datum verplicht om bij de levering van woningen toe te zien op het aanwezig zijn van het energielabel. Zonder dat het energielabel aanwezig is mag een notaris simpelweg de overdracht van een woning niet door laten gaan.

 

Dit was in feite al het geval per 1 januari 2008, echter vrijwel alle notarissen gingen akkoord met het niet aanwezig zijn van het energielabel, indien verkoper en koper dit in de koopovereenkomst waren overeengekomen. Per 1 januari 2013 mag dit niet meer zullen er sancties komen als notarissen hun huidige werkwijze blijven handhaven.

De regelgeving gaat echter nog verder.


Het doel van de regelgeving is niet dat de koper van een woning na aankoop een energielabel van het huis meekrijgt, maar om consumenten in staat te stellen bewuste keuzes te maken ten aanzien van de energiezuinigheid van hun toekomstige woning.


Zo zal er ook de verplichting zijn om bij elke uiting van verkoop van de woning de energieklasse te vermelden waar de woning binnen valt.

 

Vrijstelling Energielabel
Er zijn uitzonderingen op de energielabelplicht. Hieronder staan de belangrijkste.

  • Huizen jonger dan 10 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting tot het hebben van een energielabel bij verkoop.
  • Heeft u een Energie Prestatie Advies (EPA) laten opstellen tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008, dan hoeft u geen energielabel te laten opstellen voor de verkoop van uw woning. (EPA heet tegenwoordig Maatwerkadvies energiebesparing. Meer daarover op www.milieucentraal.nl/maatwerkadvies.)
  • Bij koop of verkoop van een officieel erkend monument, woonboot of woonwagen hoeft u geen energielabel te overhandigen.
  • Er zijn nog enkele andere uitzonderingen. Kijk daarvoor, en voor meer informatie over de uitzonderingen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woning/energielabel-voor-huiseigenaren.

Het Taxatiehuis West Brabant heeft een gecertificeerd EPA-opnemer waardoor we voor u het energielabel kunnen verzorgen. Vraag hier direct een energielabel aan.